Versata BRMS

Plattformen för hantering av affärsregler

Versata Logic Suite

Versata Logic Suite är en mycket kraftfull plattform som baseras på konceptet Business rules (Verksamhetsregler) avsett för att utveckla och underhålla transaktionsintensiva system, worklfow och master data system, som baseras på Java 2 Enterprise Edition (J2EE).

Versatas lösning kombinerar den regelbaserade utvecklingsmiljön, kallad Versata Logic Suite, med den automatiserade exekveringen av dessa regler, kallad Versata Logic Server. Denna plattform gör att man snabbare kan ta system i drift, vilka motsvarar företagets behov och som snabbt kan anpassas till nya.

Versata Logic Studio
Kraften i Business rules
I utvecklingsmiljön, Versata Logic Studio, fångar du upp företagets verksamhetslogik genom att på ett enkelt och enhetligt sätt beskriva dess Business rules
Att vid design och utveckling av system använda Business rules i stället för manuell kodning i Java reduceras både tiden och kostnaden.

Versata Logic Server
Automatisk exekvering av tjänster
Versata’s Logic Server installeras på valfri J2EE applikationsserver och sköter automatiskt exekveringen av alla de tjänster som de komponenter som genererats från de Business rules du deklarerat i Versata Logic Studio kräver.

 

Versata Process Logic
Följsamhet genom flexiblitet I arkitekturenVerktyg för att automatisera samspelet med verksamheten

Versata möter behovet på följsamhet med verksamheten, genom flexibilitet i arkitekturen och att på hög nivå skapa regelbaserade abstrakts som avskiljer dem från de underliggande teknologierna.

Resultatet är en enastående förmåga att motsvara applikationers behov, vilka ständigt är under utveckling och samtidigt möta verksamhetens förändringskrav.

Versata Process Logic Designer

Utvidgar det regelbaserade koncept som till automatisering av processlogik, och levererar en mycket produktiv,

grafiskt orienterad och deklarativ utvecklingsmiljö, kompletterad med en robust och mycket skalbarruntime engine.
Versata Process Logic Engine möter operationell effektivitet på två sätt. Först, grafiskt utveckling av processregler för att dramatiskt minska arbete och kostnaden för att leverera applikationer med funktionalitet som är relaterade till processlogik.

För det andra, genom att tillhandahålla ett rikt utbud av möjligheter för loggning och övervakning som ger möjlighet för analytiker att lättare identifiera flaskhalsar och snabbt testa optimering av lösningen.